เมื่อก่อน...เราเคยเจอกันทุกวัน

ก่อนนั้น..เราเคยรักใคร่

แต่..ตอนนี้มีบางสิ่งเข้ามาทำให้เราทั้งสองเปลี่ยนไป

อาจ..เป็นเพราะหน้าที่ที่เราสองคนต้องห่างกัน

วันนี้..ฉันยังอาจจะทนไหว

กับ..สิ่งที่เธอเปลี่ยนไปกับเวลาที่มีให้

บางครั้ง..ฉันพยายามที่จะเข้าใจ

แต่..เพราะอะไรใจฉันถึงเปราะบาง

ฉัน..จะพยายามทำให้ดีที่สุด

แม้..มันจะมีเจ็บบ้างเป็นบางครั้ง

แต่...ฉันจะทำให้ได้แม้ไม่รู้ว่ามันจะได้นานเท่าไร

แต่.ก็กลัวนะกลับการต้องแยกจากกัน

แต่..ฉันก็กลัวเสียใจในภายหลัง

ว่า..

สิ่งที่ฉันหวังไว้ มันจะไม่เป็นดังสิ่งที่ฉันต้องการ


edit @ 19 Jan 2008 21:04:48 by pu

Comment

Comment:

Tweet